Remonty

Kostka brukowa – idealne rozwiązanie na polski klimat

Na współczesną produkcję kostki brukowej składają się mieszanki betonowe o małej zawartości wody, z dodatkiem kruszyw w postaci kolorowych grysów lub pigmentów, dzięki którym kostka zyskuje barwę. Kolor ten może występować na całej powierzchni kostki, bądź na jej części. Wówczas mamy produkt dwukolorowy.

W brukarstwie wyróżnić można kilka rodzajów kostki. W zależności od przeznaczenia, produkuje się ją w następujących grubościach:
4 cm (na nieobciążone chodniki)
6 cm (na powierzchnie o małym obciążeniu ruchem)
8 cm (na powierzchnie o większym ruchu ? np. ulice, parking)
10 cm (ruch pojazdów ciężarowych i autobusów oraz wszelkich maszyn generujących duże obciążenia).

Ze względu na obciążenie i warunki gruntowe podłoża, kostka może być układana na różnych powierzchniach. Jej podłożem może być tylko piasek, może być układana na podbudowie np. tłuczniowej i warstwie wyrównawczej z piasku bądź na podbudowie betonowej i warstwie wyrównawczej z piasku. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach dopuszcza się układanie kostki bezpośrednio na betonie.

Dzięki możliwości zastosowania różnych kształtów i kolorów kostki, można projektować indywidualne, bardzo ciekawe rozwiązania nawierzchni. Przybierać one mogą formę artystycznego wyrazu, jak i stawać się bardzo użyteczne, poprzez uzyskanie np. na parkingach wydzielonych miejsc postojowych czy oznaczenia dróg dojazdowych bez konieczności malowania poziomych znaków drogowych.

Współczesne brukarstwo to często problem tzw. wykwitów. Proces pojawiania się przebarwień nie oznacza jednak słabej jakości kostki. To naturalny proces, na którego zniwelowanie trzeba poczekać około 3 lat. W międzyczasie jednak można korzystać z preparatów przeciw wykwitom, dostępnych na rynku.

Udostępnij

Wykorzystujemy ciasteczka
Regulamin Serwisu
Więcej
AKCEPTUJĘ