Remonty

Jak rozpocząć budowę domu?

Przed rozpoczęciem budowy domu, pomimo posiadanego pozwolenia na jego budowę, należy jeszcze dopełnić kilku niezbędnych formalności m.in. znaleźć kierownika budowy, a także właściwie oznakować teren.

Kierownikiem budowy może zostać wyłącznie osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. To właśnie na kierowniku spoczywa odpowiedzialność za prawidłowy przebieg budowy zgodnie z przepisami prawa oraz bezpieczeństwa.

Rozpoczynając budowę domu, należy przede wszystkim powiadomić o tym fakcie powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, na co najmniej tydzień przed planowanym rozpoczęciem budowy.

Kolejną ważną kwestią jest zakup dziennika budowy, który powinien zostać zarejestrowany i opieczętowany w organie, który wydał zezwolenie na budowę. Dziennik powinien spoczywać w rękach kierownika, jednak wpisywać się do niego mogą także inwestor, geodeta, przedstawiciel nadzoru budowlanego oraz projektant.

Ostatnią kwestią jest montaż tablicy informacyjnej, która musi być umieszczona w widocznym miejscu i zawierać niezbędne informacje. Dopiero po dopełnieniu tych formalności można rozpocząć budowę.

Udostępnij

Wykorzystujemy ciasteczka
Regulamin Serwisu
Więcej
AKCEPTUJĘ